Saturday, November 14, 2009

Shibori 8

Hand Stitching

No comments: